Engineering

Våre kunder er i direkte kontakt med våre ingeniører for å finne til enhver tid beste løsning. Vi utfører både mekanisk og elektrisk design. Skreddersydde løsninger er vår spesialitet.

Produksjon

Vi har elektromekanisk verksted på nærmere 1000m². Her produserer vi alt fra enkle koblingsbokser til store og komplekse tavler og styresystemer til Samferdsel, Industri, Marine og Maskinbygger.

Idriftsettelse

Idriftsettelse er en viktig og kostbar fase i et prosjekt, og da er det viktig å ha rett kompetanse tilgjengelig. Vårt personell har lang erfaring med idriftsettelse på alle typer prosjekt i både inn- og utland.

Service

Vi leverer alt av servicetjenester til våre kunder. Vi kan levere alt fra reservedeler og mindre ombygginger til større modifikasjoner. Arbeidet utføres av vårt kompetente servicepersonell.