Idriftsettelse

Idretssettelse Normo Automasjon

Idriftsettelse er en viktig og kostbar fase i et prosjekt, og da er det viktig å ha rett kompetanse tilgjengelig. Vårt personell har lang erfaring med idriftsettelse på alle typer prosjekt i både inn- og utland.