Produksjon

produksjon normo automasjon

Vi har elektromekanisk verksted på nærmere 1000m2. Her produserer vi alt
fra enkle koblingsbokser til store og komplekse tavler og styresystemer til
Samferdsel, Industri, Marine og Maskinbygger.dsel, Industri, Marine og Maskinbygger.