Engineering

Våre kunder er i direkte kontakt med våre ingeniører for å finne til enhver tid beste løsning. Vi utfører både mekanisk og elektrisk design. Skreddersydde løsninger er vår spesialitet.

Produksjon

Vi har elektromekanisk verksted på nærmere 1000m2. Her produserer vi altfra enkle koblingsbokser til store og komplekse tavler og styresystemer tilSamferdsel, Industri, Marine og Maskinbygger.dsel, Industri, Marine og Maskinbygger.

Idriftsettelse

Idriftsettelse er en viktig og kostbar fase i et prosjekt, og da er detviktig å ha rett kompetanse tilgjengelig. Vårt personell har lang erfaringmed idriftsettelse på alle typer prosjekt i både inn- og utland.lle typer prosjekt både inn- og utland.

Service

Vi leverer alt av servicetjenester til våre kunder. Vi kan levere alt frareservedeler og mindre ombygginger til større modifikasjoner. Arbeidetutføres av vårt kompetente servicepersonell.v vårt kompetente servicepersonell.