Normo Automasjon AS leverer skreddersydde løsninger i tett samarbeid med våre kunder.

Forside

Våre Tjenester

Engineering Normo Automasjon

Engineering

Våre kunder er i direkte kontakt med våre ingeniører for å finne til enhver tid beste løsning. Vi utfører både mekanisk og elektrisk design. Skreddersydde løsninger er vår spesialitet.

produksjon normo automasjon

Produksjon

Vi har elektromekanisk verksted på nærmere 1000m2. Her produserer vi altfra enkle koblingsbokser til store og komplekse tavler og styresystemer tilSamferdsel, Industri, Marine og Maskinbygger.dsel, Industri, Marine og Maskinbygger.

Idretssettelse Normo Automasjon

Idriftsettelse

Idriftsettelse er en viktig og kostbar fase i et prosjekt, og da er detviktig å ha rett kompetanse tilgjengelig. Vårt personell har lang erfaringmed idriftsettelse på alle typer prosjekt i både inn- og utland.lle typer prosjekt både inn- og utland.

Service Normo Automasjon

Service

Vi leverer alt av servicetjenester til våre kunder. Vi kan levere alt frareservedeler og mindre ombygginger til større modifikasjoner. Arbeidetutføres av vårt kompetente servicepersonell.v vårt kompetente servicepersonell.

Referanser

Forretningsområder

Maskinbygger Normo Automasjon

Maskinbygger

Normo Automasjon AS leverer alt fra startere, styretavler og kontrollpulter til maskinbyggere. Vi kan levere alt fra ren tavleproduksjon til nøkkelferdige prosjekt med Engineering, Produksjon og Service.

Tavleproduksjon Normo Automasjon

Tavleproduksjon

Vi kan levere alle typer tavler for Samferdsel, Industri, Marine og Maskinbygging. Vi kan levere tavler basert på vår kunders spesifikasjon og tegningsunderlag eller vi kan levere komplett system med Engineering, Produksjon og Verifikasjon.

Samferdsel Normo Automasjon

Samferdsel

Vi har over 20 års erfaring med levering av nødstasjoner, styreskap,tavler, kiosker og skilt til samferdsel. Normo Automasjon AS levererskreddersydde løsninger til samferdsel og tunnel. Vi har eget design på skaptil samferdsel og leverer både enkelt- og dobbelt vegget skap i aluminium ogAISI 316.  og skilt til Samferdsel.